Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Плевен през 2017 г. по обособени позиции – дата на публикуване 20.10.2016 г.

Разяснение по документация

дата на публикуване: 02.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за ОП – Евелин Комерс ООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

Обявление за приключване на договор за ОП – Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

Обявление за приключване на договор за ОП – Стелит 1 ЕООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

Обявление за приключване на договор за ОП – СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 16.01.2018 г.

Разяснение по документация – дата на публикуване: 7.11.2016 г.

дата на публикуване: 7.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка ID 767184

дата на публикуване: 16.01.2017 г

Договор ОП ДМСГД-Евелин Комерс ООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

Договор ОП ДМСГД-СБМ Интернешънъл ЕООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

Договор ОП ДМСГД-СТЕЛИТ 1 ЕООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

Договор ОП ДМСГД-Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

дата на публикуване: 10.01.2016 г.

Решение № ОЗ-232/07.12.2016 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП

дата на публикуване: 07.12.2016 г.

Решение № 1-282 от 06 12 2016

дата на публикуване: 06.12.2016 г.

Протокол № 3 от 05 12 2016

дата на публикуване: 06.12.2016 г.

Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП

дата на публикуване: 30.11.2016 г.

Протокол № 2/29.11.2016г.

дата на публикуване: 30.11.2016 г.

Протокол № 1/15.11.2016г.

дата на публикуване: 23.11.2016 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер 00371-2016-0001

дата на публикуване 20.10.2016г.

Решение за откриване на процедурата

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

Обявление за обществена поръчка

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

Документация

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

Техническа спецификация

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

6.Образци на документи:

дата на публикуване: 20.10.2016 г.

Start typing and press Enter to search