Разяснение по документация

дата на публикуване: 02.10.2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД – гр. Плевен през 2018 г. по обособени позиции – дата на публикуване 26.09.2017 г.

 

1. Публикувано в регистър АОП с номер 00371-2017-0001 :

Обявление сключени договори

дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Договор Евелин Комерс

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

Договор Нове инженеринг

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

Договор СБМ Интернешънъл

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

Договор Хлебопроизводство Троян

дата на публикуване: 15.12.2017 г.

Протокол № 3 от 06.11.2017 г.

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

Решение за утвърждаване на протоколи

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

Решение за класиране на участници

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

Решение за прекратяване процедура по обособена позиция

дата на публикуване: 07.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 2

дата на публикуване: 1.11.2017 г.

Протокол №1/23.10.2017

дата на публикуване: 24.10.2017 г.

Решение

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

Обявление

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

Документация

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

Образци на документи

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

Техническа спецификация

дата на публикуване: 26.09.2017 г.

Start typing and press Enter to search